نظر شما در مورد نحوه ثبت نام اینترنتی ؟

عالی(راحت و در دسترس)
40% (289 votes)
خوب(قابل انجام)
20% (145 votes)
نامناسب
40% (288 votes)
Total votes: 722